NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. FINANSOWO-KADROWYCH

17.01.2018

Muzeum Piaśnickie w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie poszukuje pracownika na stanowisko: Główny specjalista ds. finansowo- kadrowych.


Opis stanowiska pracy:
- Prace w zakresie finansowo- księgowym pod nadzorem Głównego Księgowego;
- Organizowanie obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w sposób zapewniający przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz stosowanie zasad rachunkowości i innych przepisów, w tym regulaminów oraz procedur obowiązujących w Muzeum;
- Prowadzenie wstępnej i bieżącej kontroli wydatkowania środków w Oddziale;
- Przygotowywanie sprawozdań, raportów, zestawień i analiz, kalkulacji i preliminarzy finansowych;
- Rozliczanie delegacji, zaliczek;
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
- Kontrola finansowa dokumentów księgowych i ich zgodności z planem finansowym;
- Przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych.

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe kierunkowe: ekonomiczne, finanse i księgowość, rachunkowość itp.;
- Min. dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w pełnej księgowości;
- Samodzielność, rzetelność, samodyscyplina i terminowość w realizacji przydzielonych zadań oraz odpowiedzialność za wyniki pracy;
- Umiejętność biegłej obsługi programów MS Office (w szczególności MS Excel);
- Znajomość zagadnień w zakresie finansów publicznych;
- Umiejętność obsługi księgowo- kadrowej.

Wymagane dokumenty:
- szczegółowe CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
- kserokopie świadectw pracy.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) podpisane osobiście, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Głównego specjalisty ds. finansowo-kadrowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronnie danych osobowych”.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: muzeum@muzeumpiasnickie.pl lub na adres Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie: ul. Św. Jacka 11/2, 84-200 Wejherowo, w terminie do dnia 31.01.2018 r. do godz. 12.00. Decyduje data wpływu oferty.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.


Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ